Szakterületek


Kollégáink a sokéves tapasztalatnak, valamint a társulással együttműködő szakembereknek köszönhetően komplex jogi megoldást tudnak nyújtani peres és nem peres képviselet, hatóságokkal, követeléskezelő cégekkel való hatékony fellépés, szerződések szerkesztése, elkészítése, véleményezése, jogi tanácsadás, valamint a jelen menüpontban felsorolt összes jogterület kapcsán felmerülő feladatok esetén.
Büntetőjogi ügyekben a legkülönbözőbb bűncselekmények jogi képviseletében tapasztalattal rendelkező kollégáink segítségére számíthat
– az eljárás kezdeti szakaszától, legyen szó gyanúsítotti kihallgatásról vagy letartóztatásról,
– a teljes nyomozati szakban,
– egyezségkötés esetén,
– közvetítői eljárásban,
– vádemeléstől a tárgyalás befejezéséig, valamint
– a büntetés végrehajtása alatt.
Jogi képviseletet vállalunk személy elleni bűncselekményektől kezdve, közlekedési bűncselekményeken át, vagyon elleni és gazdasági bűncselekményekig.
Ne csak akkor forduljon hozzánk, ha Ön az ügy terheltje, hanem abban az esetben is, ha sértettként és/vagy tanúként szerepel az ügyben.


Ingatlanjog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, földhasználati szerződések elkészítése, hitelezők képviselete, munkajogi következmények, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások
Ingatlanjog: Földhasználati, földbérleti szerződések elkészítése; jelzálogszerződések elkészítése; ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos jogi képviselet; külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése; adásvételi, bérleti, ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése; társasházak alapítása és szabályzatainak elkészítése.

Családjog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények
Családjog: Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyok rendezése, házasság felbontása során peren kívüli és peres képviselet ellátása, rokon- és gyermektartással, kapcsolattartással összefüggő jogi képviselet, jogellenes gyermekelvitel során jogi képviselet.

Öröklési jog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények
Öröklési jog: Végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás elkészítése, más által készített végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás érvénytelenítése, hagyatéki eljárásban való jogi képviselet.

Adatvédelem - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények
Adatvédelmi jog: Adatvédelmi szabályzatok elkészítése; adatkezelési tájékoztatók elkészítése; adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok sablonjainak elkészítése; adatvédelmi auditok elvégzése, adatvédelmi jogi tanácsadás; webáruházak jogi támogatása.

Szellemi alkotások joga - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, földbérleti szerződések elkészítése, hitelezők képviselete, munkajogi következmények, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás
Szellemi alkotások joga: Képviselet szerzői jogi jogvitákban; felhasználási szerződések, jogátruházási szerződések elkészítése; védjegybejelentés; egyéb iparjogvédelmi ügyintézés; képviselet védjegybitorlási és jellegbitorlási perekben; franchise szerződések elkészítése, véleményezése; szoftverfejlesztési szerződések elkészítése, véleményezése; domain átruházási szerződések elkészítése, véleményezése.

Idegenrendészeti jog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, hitelezők képviselete, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, munkajogi következmények
Idegenrendészeti jog: Tartózkodási- és letelepedési engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal előtti képviselet, harmadik országbeli állampolgárok teljes körű képviselete az illetékes hatóságok előtt.

Büntetőjog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése,
Büntetőjog: Büntetőjogi védelem nyomozati szaktól kezdve a tárgyalásig, sértetti képviselet, kiemelt gazdasági bűncselekmények, költségvetési csalás; személy elleni erőszakos bűncselekmények, közlekedési bűncselekmények; magánvádas, pótmagánvádas képviselet.

Munkajog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, munkajogi következmények
Munkajog: Munkaszerződések, munkaügyi szabályzatok készítése, módosítása; munkaviszony megszüntetése; munkaügyi jogvitákban tanácsadás, peres és peren kívüli képviselet; cégek átalakulásával, eladásával kapcsolatos munkajogi feladatok.

Társasági jog és cégjog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények
Társasági jog és cégjog: Cégalapítások és cégjogi változások; társaságok átalakulása; belső szabályzatok szerkesztése.

Adójog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények
Adójog: Off-shore ügyintézés; adójogi tanácsadás, adóhatóság előtti képviselet; vagyonosodási és egyéb adóhatósági vizsgálatok.

Fogyasztóvédelmi jog - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, hitelezők képviselete, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, munkajogi következmények
Fogyasztóvédelmi jog: Általános szerződési feltételek elkészítése, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetése, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatti fellépés esetén jogi képviselet, fogyasztói tájékoztatás.

Egyéb szakterületek - legmegbízhatóbb ügyvédi iroda, beadványok szerkesztése, földhasználati szerződések elkészítése, alkotmány utca ügyvéd, bankbiztosi tevékenység, jelzálogszerződések elkészítése, földbérleti szerződések elkészítése, jelzálogszerződések készítése, végelszámolás előkészítése, felszámolási helyzetek, munkaügyi jogvitákban tanácsadás, versenyjogi szakjogász, adójogi szakjogász, cégjogi változások, hitelezők képviselete, munkajogi következmények
Egyéb szakterületek: Válságmenedzsment; követeléskezelés; bankbiztosi tevékenység; végelszámolás és annak előkészítése; hitelezők képviselete csőd- és felszámolási eljárásokban; gazdasági jog.